Na stronie umieszczone są tekstury i tła, które były wykorzystywane przeze mnie w projektach graficznych lub które przygotowałem z myślą o takim wykorzystaniu. Przygotowanie niektórych obrazów wymagało ode mnie nakładu czasu, a obrazy wysokiej jakości istotnie zużywają transfer, dlatego za ściągnięcie niektórych obrazów pobierana jest opłata. Mam nadzieję, że okażą się przydatne.

Wszystkie tekstury i tła umieszczone na tej stronie zostały wykonane przeze mnie, a objęte są licencją typu Royalty Free. Mogą być używane zarówno komercyjnie jak i w celach prywatnych. Nie mogą jednak bez mojej wyraźnej zgody być rozpowszechniane ani udostępniane za opłatą lub darmowo osobom trzecim. Dokładne warunki licencji znajdują się tutaj.


Dlaczego warto kupić tekstury płatne?

  • Większy rozmiar – co do zasady obrazy płatne udostępniane są w dużym wymiarze i przy zastosowaniu kompresji wysokiej jakości lub bezstratnej. Przekłada się to bezpośrednio na duży rozmiar pliku. Często obrazy udostępnione są w wersji darmowej w małym rozmiarze oraz w wersji płatnej w dużym rozmiarze.
  • Wyższa jakość – zdjęcia do tekstur płatnych przeważnie wykonywane są przy użyciu statywu i przy zapewnieniu odpowiedniego oświetlenia. Pozwala to zapewnić zdjęciu odpowiednią ostrość i równomierny rozkład światła, co w przypadku zdjęć wykonywanych na potrzeby tekstur jest niezwykle istotne.
  • Większa dynamika kolorów – wszystkie zdjęcia do tekstur wykonywane są w formacie surowym, w maksymalnej rozdzielczości bitowej kolorów, a następnie poddawane są procesowi obróbki w celu wydobycia optymalnej przestrzeni kolorów. Tła z kolei są tworzone w wyniku tonmapowania obrazu HDRI powstałego z serii trzech zdjęć o bracketowanych ustawieniach ekspozycji w celu osiągnięcia dobrego odwzorowania detali i kolorów w miejscach o zróżnicowanym natężeniu oświetlenia.
  • Wyretuszowane – wszystkie obrazy płatne są wyretuszowane. Poprawione zostają detale i usunięte niewielkie błędy.
  • Zestawy – niektóre tekstury dostarczane są w postaci zestawów zawierających oprócz tekstury koloru również tekstury typu specularity, bumpmapy czy normalmapy.
  • Wyrównana jasność i kolory – wszystkie powtarzalne tekstury płatne są zrównoważone. W przypadku tekstur powtarzalnych jest to szczególnie istotne. Wielokrotne powtarzanie obok siebie tekstury niewyrównanej spowoduje występowanie wyraźnie widocznych powtarzających się wraz z teksturą wzorów. Prawidłowe zrównoważenie jasności i kolorów tekstury pozwala na jej swobodne powtarzanie bez wystąpienia tego efektu efektu.

Tileable equalized texture


Drewno


Metal


Cegły


Papier


Wszystkie obrazy na tej stronie objęte są licencją Royalty Free. Warunki licencji znajdują się tutaj.


This post is also available in: angielski